Reklamni podijumi

Kompletna rešenje za promocije, sa izradom elemenata od više vrsta materijala. 
Pri izradi se vodi računa da elementi imaju veliku čvrstoću i malu masu, radi lakšeg manipulisanja.
Podne pripadajuće grafike takodjer izradjujemo i postavljamo.